Thông báo mới

THÔNG BÁO MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP, THỰC TẾ

Các bạn tham khảo các file trong thư mục đính kèm

- Cô Nguyễn Thị Tú sẽ gặp mặt các bạn vào lúc 15h30 ngày 30/12/2016 tại A30.4. Đề nghị các bạn đăng ký học phần thực tập thực tế có mặt đông đủ và đúng giờ.

THUC TAP AVK37 - POST WEB.rar

Các tin khác