Thông báo mới

Danh sách SV đăng ký thực tập thực tế

Các bạn kiểm tra kỹ thông tin của mình trong danh sách đã đúng chưa (Họ tên, MSSV, lớp, hướng ngành đăng ký thực tập)

Riêng có 2 bạn là Trương Thị Minh Hiếu AVK36D và Trịnh Thị Thu Thủy AVK37E có trong danh sách đăng ký học phần nhưng không có trong danh sách đăng ký hướng ngành mà ban cán sự lớp gửi về đề nghị bổ sung gấp

Danh sách SV thuc tap_16-17_HK2.xlsx

Các tin khác