Giới thiệu

KHOA NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

1. Mục tiêu

- Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Đà Lạt chính thức được thành lập từ năm 1992, chuyên đào tạo cử nhân ngành Anh văn.  Ngoài ra, khoa Ngoại ngữ còn phụ trách giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên cho các khoa trong toàn trường (hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học) và tiếng Anh chuyên ngành cho một số khoa trong trường. 

2. Chuyên ngành đào tạo

- Hệ Chính qui: Đào tạo cử nhân hai ngành tiếng Anh: Tổng hợp Anh và Sư phạm Anh.

- Hệ Vừa làm vừa học: Đào tạo hệ tại chức 4 năm và hệ tại chức bằng hai 2,5 năm.

3. Số lượng giảng viên cơ hữu/ tổng số sinh viên

- Số lượng giảng viên cơ hữu: 27. Trong đó có 3 tiến sĩ, năm giảng viên đang làm NCS ở nước ngoài, các giáo viên còn lại đa phần là thạc sĩ hoặc đang học để lấy bằng thạc sĩ. 

- Tổng số sinh viên hệ Chính quy: Khoảng 700

- Tổng số sinh viên hệ Vừa làm vừa học: Khoảng 200

4. Các hướng nghiên cứu khoa học chính

Hướng nghiên cứu

- Phương pháp giảng dạy dựa trên nền tảng công nghê thông  tin

- Tích hợp đa phương tiện vào giảng dạy ngoại ngữ

- Tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Các hoạt động thường kỳ

- Hằng năm, khoa Ngoại ngữ tổ chức định kỳ các seminar, ra kỷ yếu khoa học của khoa (Foreign Languages forum). Tổ chức và hỗ trợ cán bộ và sinh viên của khoa thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho lý luận và thực hành giảng dạy

 

5. Các mối quan hệ hợp tác quốc tế

- BOLT (Besamo Outreach Language Teaching, Tohuku, Japan

- ELI (English Language Institute, America)

- SIT (School for International Training, World Learning Organization, USA)

- Taiwan office of Culture, Economics, and Education

- Fulbright program, US department of state

6. Hình ảnh về các hoạt động nghiên cứu - giảng dạy của đơn vị

 photo Hinh 4_zpssmv6jaur.jpg  photo Hinh 2_zpsgec5frc5.jpg  photo Hinh so 1_zps6z9eqcqk.jpg  photo IMG_4070_zpsguipfsss.jpg  photo Hinh 3_zpscmwqdb5f.jpg

Các tin khác