Thông báo Phi chính quy

Quyết định ghép lớp

Căn cứ theo Quyết định ghép lớp của Hiệu trưởng và của Ban chủ nhiệm khoa, lớp AV16B2DLA sẽ được ghép với lớp AV16B2DL vào học kỳ 3.

Quyet dinh ghep lop.pdf

Quyet dinh trung tuyen 16B2DLA.pdf

Các tin khác